Sản phẩm phía bên trong danh mục: Phim cỗ -> C Phim cỗ -> H Phim cỗ -> Y Phim cỗ -> 1900 ~ 1990 Phim bộ -> Hong Kong Phim cỗ -> Cổ Trang Phim cỗ -> kiếm Hiệp coi Phim Online


*


Ỷ Thiên Đồ Long cam kết TVB (1986) 40 tập - cô bé Đồ Long - The Heaven Sword và The long Sabre - HD - Lồng tiếng

Tập 1-ffvn Tập 1-uslt

Tập 2-ffvn Tập 2-uslt

Tập 3-ffvn Tập 3-uslt

Tập 4-ffvn Tập 4-uslt

Tập 5-ffvn Tập 5-uslt

Tập 6-ffvn Tập 6-uslt

Tập 7-ffvn Tập 7-uslt

Tập 8-ffvn Tập 8-uslt

Tập 9-ffvn Tập 9-uslt

Tập 10-ffvn Tập 10-uslt

Tập 11-ffvn Tập 11-uslt

Tập 12-ffvn Tập 12-uslt

Tập 13-ffvn Tập 13-uslt

Tập 14-ffvn Tập 14-uslt

Tập 15-ffvn Tập 15-uslt

Tập 16-ffvn Tập 16-uslt

Tập 17-ffvn Tập 17-uslt

Tập 18-ffvn Tập 18-uslt

Tập 19-ffvn Tập 19-uslt

Tập 20-ffvn Tập 20-uslt

Tập 21-ffvn Tập 21-uslt

Tập 22-ffvn Tập 22-uslt

Tập 23-ffvn Tập 23-uslt

Tập 24-ffvn Tập 24-uslt

Tập 25-ffvn Tập 25-uslt

Tập 26-ffvn Tập 26-uslt

Tập 27-ffvn Tập 27-uslt

Tập 28-ffvn Tập 28-uslt

Tập 29-ffvn Tập 29-uslt

Tập 30-ffvn Tập 30-uslt

Tập 31-ffvn Tập 31-uslt

Tập 32-ffvn Tập 32-uslt

Tập 33-ffvn Tập 33-uslt

Tập 34-ffvn Tập 34-uslt

Tập 35-ffvn Tập 35-uslt

Tập 36-ffvn Tập 36-uslt

Tập 37-ffvn Tập 37-uslt

Tập 38-ffvn Tập 38-uslt

Tập 39-ffvn Tập 39-uslt

Tập 40-ffvn Tập 40-uslt

Link download Fshare

Tập 1

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/GC1W97Z22UUF

Tập 2

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/ASWSZCGX148G

Tập 3

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/6MBG2MPDGWWJ

Tập 4

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/RR9NCEP453Q5

Tập 5

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/APFRBXHARNPD

Tập 6

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/55Y7UD2TR2O1

Tập 7

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/8EZJGC4ASWS2

Tập 8

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/E1MRPXDP8PLM

Tập 9

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/6HNJFAWDW5R2

Tập 10

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/FAU4PYH79G6A

Tập 11

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/6PRHUIOMU5TE

Tập 12

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/OWBIBQJ9EW4I

Tập 13

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/BMXJKYWDV2B4

Tập 14

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/3W134ZGX29T4

Tập 15

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/SLCO2XABIAM1

Tập 16

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/CP8S2LJOJCSQ

Tập 17

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/MLRRC5C341KI

Tập 18

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/EC9ZWAF1KKRW

Tập 19

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/RY6RZESFK9BI

Tập 20

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/UKXPI4Q6AM1X

Tập 21

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/LCMSXXPFR8JS

Tập 22

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/2RD9XM233TME

Tập 23

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/97XT1ELJPLN4

Tập 24

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/WRUOJGBZQHVR

Tập 25

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/UQTOMV71DGUN

Tập 26

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/5VNDKHHMF1JB

Tập 27

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/SFFMJJS664Q5

Tập 28

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/SGK9BG3SIVL3

Tập 29

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/ZFVT8EYH64SC

Tập 30

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/B4C6JVL26FEF

Tập 31

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/1NZN1V3J4Q3Y

Tập 32

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/PCA3DB8WKT62

Tập 33

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/VVGGK87Z39OD

Tập 34

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/6HONYNZTVOH4

Tập 35

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/MM1W971B5HS9

Tập 36

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/4BZPB7QVXRPZ

Tập 37

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/NPB5L7Y1XEUU

Tập 38

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/4NO5D7L3FMKO

Tập 39

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/49PGX39RUMDN

Tập 40

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/XVCQHXXLWJPO

Cô Gái Đồ Long - The Heaven Sword và The rồng Sabre 1986(Lương Triều Vỹ, Lê Mỹ Nhàn, Đặng Tụy Văn, Nhậm Đạt Hoa, Trịnh Du Linh, Tăng Giang, Thiệu Mỹ Kỳ)

Tên giờ Anh: The Heaven Sword and The dragon Sabre

Diễn viên:

Lương Triều Vỹ - Trương Vô Kỵ (Thế Thanh lồng)Lê Mỹ nhàn rỗi - Triệu Mẫn (Huỳnh Hoa lồng)Đặng Tụy Văn - Chu Chỉ Nhược (Bích Ngọc lồng)Nhậm Đạt Hoa - Trương Thúy sơn (Thế Phương lồng)Trịnh Du Linh - Ân Tố Tố (Thanh Phúc lồng)Tăng Giang - Tạ Tốn (Nguyễn Vinh lồng)Thiệu Mỹ Kỳ - đái Siêu
Bào Phương - Trương Tam Phong (Thế Thanh lồng)Huỳnh Doãn Tài - Tống Viễn Kiều (Thế Thanh lồng)Hà Thụ sảnh - Tống Thanh Thư (Bá Nghị lồng)Long Thiên Sinh - Du Liên Chu
Liêu Khải Trí - Du Đại Nham (Nguyễn Vinh lồng)Từ uy tín - Trương Tùng Khê
Đới Chí Vỹ - Ân Lê Đình (Bá Nghị lồng)Lý Thụ Giai - Mạc Thanh Cốc
Lê Hán Trì - Dương Tiêu (Nguyễn Vinh lồng)Đào Đại Vũ - Phạm Dao
Trần An Doanh - Hân Ly / Châu Nhi (Bích Ngọc lồng)Dung Huệ Văn - Kỷ đọc Phù (Bích Ngọc lồng)Ngô Thiện Vy - Dương Bất hối (Huỳnh Hoa lồng)Hồ Mỹ Nghi - Kim Hoa bà bà (Thanh Phúc lồng)Trần Vinh Tuấn - Hàn Thiên Diệp
Hứa Thiệu Hùng - Vi tốt nhất Tiếu
Lam Thiên - Ân Thiên Chính
Trương Lôi - Ân Dã Vương
Chu Thiết Hòa - Bạch Khưu Thọ
Tần Hoàng - Châu Điên
Tuấn Hùng - Thuyết Bất Đắc
Mạch Tử Vân - Lãnh Khiêm
Tăng Vỹ Minh - Bành Doanh Ngọc
Lương Hồng Hoa - hay Ngộ Xuân (Thế Phương lồng)Mạch Hạo Vy - Chu Nguyên Chương
Trần Địch xung khắc - trường đoản cú Đạt
Lưu Giang - Viên Chân / Thành Côn
Hà Quý Lâm - trằn Hữu Lượng
Lý Hương rứa - diệt Tuyệt sư thái (Thanh Phúc lồng)Huỳnh Mẫn Nghi - Đinh Mẫn Quân
La Lan - Tịnh Huyền sư thái
Lưu Triệu Minh - Dương Đỉnh Thiên
Ngô Gia Lệ - Dương phu nhân
Hoàng Tân - Nhữ Dương Vương
Dương Bảo Bảo - Phùng Quốc
Chu cương - Hạc bút ông
Trịnh Phiên Sinh - Lộc Trượng Khách
Tạ Ninh - Hoàng Sam
Lưu Đan - Hà Thái Xung
Cao Diệu bốn - Ban Thục
Hứa Dật Hoa - Vệ tứ nương
Tô Hán Sinh - thường xuyên Kính Chi
Trần Quốc Quyền - phổ biến Vi Hằng
Quan Hải sơn - hồ Thanh Ngưu
Bạch Nhân - vương vãi nan cô
Lục Ứng Khang - ko Tính
Trương nhân tài - ko Văn
Hà Bích Kiên - không Trí
Đàm Bỉnh Văn - Chu ngôi trường Linh
Lưu Bích Nghi - Tống Cửu Chân
Diệp Thiên Hành - Vũ Liệt
Tăng Hoa Thiên - Quách Tương (Bích Ngọc lồng)Cao Hùng - Giác Viễn (Nguyễn Vinh lồng)Huỳnh nhất Phi - Diêu Thanh Tuyền
Phùng Quốc - vương Bảo Bảo
Ngải Uy - Trương Tùng Khê (Bá Nghị lồng)Vương Thư Kỳ - Trương Quân Bảo (Bá Nghị lồng)Lạc Ứng Quân - Đô Đại Cẩm (Thế Thanh lồng)

Câu chuyện xoay quanh thần thoại cổ xưa về Đồ long đao và Ỷ thiên kiếm là hai bảo vật trong võ lâm, giả dụ ai nắm được cả nhì thứ đó sẽ hiệu triệu được thiên hạ. Trương Vô Kỵ :may mắn học được Cửu dương thần công cùng Càn khôn đại nã di trung tâm pháp đề nghị thống lĩnh được võ lâm. Trương Tam Phong :tên thật là Trương Quân Bảo, lúc nhỏ dại là đồ đệ của sư Giác Viễn ở chùa Thiếu Lâm, luyện được Cửu dương thần công, sau này sáng lập ra phái Võ Đang. Theo như vào phim, ông khuyên Trương Vô Kỵ rằng “Vạn vật không có đúng cũng chẳng gồm sai, chỉ tất cả lòng fan hay cố đổi, lúc thì cảm thấy đúng, cơ hội thì cảm xúc sai. Bởi vậy làm những gì để không thẹn cùng với lòng là được.” các đại môn sinh gồm có Tống Viễn Kiều, Du Liên Chi, Du Đại Nham, Trương Tùng Khê, Trương Thúy Sơn, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc. Triệu Mẫn :quận chúa Mông Cổ, phụ nữ Nhữ Dương Vương, người yêu của Trương Vô Kỵ. Chu Chỉ Nhược :người yêu Trương Vô Kỵ, sau trở thành giáo công ty phái Nga Mi. Tiểu vô cùng : phụ nữ của Kim Hoa Bà bà, người yêu Trương Vô Kỵ, sau là thánh nàng của Tổng đoàn Minh giáo ba Tư.

Bạn đang xem: Ỷ thiên đồ lông ký 1986

Ỷ Thiên Đồ Long cam kết 1986 là bộ phim phát hành vào năm 1986, được sản xuất vì chưng điện hình ảnh Hồng Kông. Phim được chỉ đạo bởi đạo diễn vương vãi Thiên Lâm cùng sự tham gia của những diễn viên Đặng Tụy Văn, Lê Mỹ Nhàn, Lương Triều Vỹ, Nhậm Đạt Hoa, Trịnh Du Linh. Ngoại trừ ra, phim hay cô gái Đồ Long trực thuộc thể một số loại Cổ trang, Võ thuật. Mời chúng ta đón xem Ỷ Thiên Đồ Long ký 1986 tại TVHEY.

Phim tìm hiệp Kim Dung ngày này được biết đến nhiều qua hồ hết tác phẩm đưa thể của điện hình ảnh trung quốc, tuy vậy nếu nhắc tới những phiên phiên bản kinh điển nhất, rất nhiều phiên bạn dạng tiên phong làm cho cơn sốt thì phải nói đến điện ảnh Hong Kong với sự sản xuất đến từ đài TVB, Ỷ Thiên Đồ Long cam kết 1986 là 1 trong phiên phiên bản phim như thế. Đây được xem là bản Ỷ Thiên kinh khủng nhất, được không ít khán giả tới nay vẫn rất ưa thích và thường xuyên xem lại, các người có thể xem lại phim xưa những lần với đó chính là nhờ sự kết hợp tuyệt vời và hoàn hảo nhất giữa kịch phiên bản chỉn chu, diễn xuất giỏi cùng mọi cảnh võ thuật được tạo một cách sống động nhất.

Xem thêm: Thông Báo Điểm Đại Học Tôn Đức Thắng Năm 2022, Điểm Chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng 2022 Chính Xác

Nội dung của phim Ỷ Thiên Đồ Long cam kết 1986 luân chuyển quanh nam giới trai Trương Vô Kỵ (Lương Triều Vỹ), vốn mồ côi phụ huynh từ nhỏ sau một biến chuyển cố lớn tương quan tới câu hỏi truy tìm kiếm tung tích của Tạ Tốn để mang được Đồ Long Đao của đa số môn phái bên trên giang hồ. Không đầy đủ mất bố mẹ mà cậu còn bị trúng huyền minh thần trưởng, tưởng rằng cả đời cũng thiết yếu khỏi bệnh dịch nhưng một ngày nọ cậu bị rơi xuống núi, tự đó dần dần học được Cửu Dương thần công tính đến càn khôn đại nã di vai trung phong pháp. Đến thời gian này, cậu được nên làm anh quân võ lâm nhưng cũng chính vì vậy mà chạm chán và yêu cô gái tên Triệu Mẫn, vốn là quận chúa của Mông Cổ, cơ mà những vấn đề cũng bắt đầu từ đây.

*

Từ nhỏ, Vô Kỵ sẽ quen biết với cô nàng xinh đẹp mắt tên Chu Chỉ Nhược, khi béo lên cô vươn lên là môn đồ gia dụng được yêu thích của chưởng môn phái Nga mi Tuyệt diệt Sư Thái. Chỉ Nhược siêu yêu Vô Kỵ dẫu vậy 2 tín đồ không thể mang đến với nhau bởi những vì sao khách quan, thuộc từ này mà cô dần đang trở thành một “ác ma” với việc luyện thành Cửu Âm Chân Kinh, tuy nhiên lúc kia cô là đã giáo chủ phái Nga Mi. Cô ra mức độ hãm sợ Triệu Mẫn cùng tìm cách chia rẽ Mẫn với Vô Kỵ, vị tình mà lại Chỉ Nhược vẫn từ cô gái hiền lành, hiền đức thành một kẻ giết fan không tởm tay. Trong những khi đó, bảo đao Đồ Long và Ỷ Thiên kiếm là nhị báo vật làm cho trên đầy đủ trận sóng gió trên gianh hồ, các người chuẩn bị đi ngược luân hay đạo lý để tranh giành nó, bởi hoàn toàn có thể nhờ nó nhưng mà được lên làm cho làm anh quân võ lâm.