Ngành - Ngành - nhà bếp nóng nhà bếp bánh pha trộn Khác chi phí sảnh phòng buồng Kinh doanh/Bán hàng cai quản nhà sản phẩm khách sạn Tài chính/Kế toán Thu mua/Thủ kho Hành chánh/Nhân sự Kỹ Thuật/Bảo trì An ninh/Bảo vệ Spa/Chăm sóc vẻ đẹp Y tế technology thông tin Kho vận/vận chuyển Lữ hành/Du lịch sale
các loại Hình marketing - nhiều loại Hình marketing - quán ăn Chuỗi quán ăn Quán nạp năng lượng Resort 2 sao Resort 3 sao Resort 4 sao Resort 5 sao Resort 6 sao khách sạn 1 - 2 sao hotel 3 sao hotel 4 sao hotel 5 sao khách sạn 6 sao quán cà phê Chuỗi cafe Quán Bar Beer Club Tiệm bánh doanh nghiệp bánh spa Trung tâm họp báo hội nghị tiệc cưới khác
Lương tự - Lương trường đoản cú - 1 triệu 1.5 triệu 2 triệu 2.5 triệu 3 triệu 3.5 triệu 4 triệu 4.5 triệu 5 triệu 5.5 triệu 6 triệu 6.5 triệu 7 triệu 7.5 triệu 8 triệu 8.5 triệu 9 triệu 9.5 triệu 10 triệu 10.5 triệu 11 triệu 11.5 triệu 12 triệu 12.5 triệu 13 triệu 13.5 triệu 14 triệu 14.5 triệu 15 triệu 15.5 triệu 16 triệu 16.5 triệu 17 triệu 17.5 triệu 18 triệu 18.5 triệu 19 triệu 19.5 triệu đôi mươi triệu 20.5 triệu 21 triệu 21.5 triệu 22 triệu 22.5 triệu 23 triệu 23.5 triệu 24 triệu 24.5 triệu 25 triệu 25.5 triệu 26 triệu 26.5 triệu 27 triệu 27.5 triệu 28 triệu 28.5 triệu 29 triệu 29.5 triệu 30 triệu 30.5 triệu 31 triệu 31.5 triệu 32 triệu 32.5 triệu 33 triệu 33.5 triệu 34 triệu 34.5 triệu 35 triệu 35.5 triệu 36 triệu 36.5 triệu 37 triệu 37.5 triệu 38 triệu 38.5 triệu 39 triệu 39.5 triệu 40 triệu 40.5 triệu 41 triệu 41.5 triệu 42 triệu 42.5 triệu 43 triệu 43.5 triệu 44 triệu 44.5 triệu 45 triệu 45.5 triệu 46 triệu 46.5 triệu 47 triệu 47.5 triệu 48 triệu 48.5 triệu 49 triệu 49.5 triệu 50 triệu 50.5 triệu 51 triệu 51.5 triệu 52 triệu 52.5 triệu 53 triệu 53.5 triệu 54 triệu 54.5 triệu 55 triệu 55.5 triệu 56 triệu 56.5 triệu 57 triệu 57.5 triệu 58 triệu 58.5 triệu 59 triệu 59.5 triệu 60 triệu 60.5 triệu 61 triệu 61.5 triệu 62 triệu 62.5 triệu 63 triệu 63.5 triệu 64 triệu 64.5 triệu 65 triệu 65.5 triệu 66 triệu 66.5 triệu 67 triệu 67.5 triệu 68 triệu 68.5 triệu 69 triệu 69.5 triệu 70 triệu 70.5 triệu 71 triệu 71.5 triệu 72 triệu 72.5 triệu 73 triệu 73.5 triệu 74 triệu 74.5 triệu 75 triệu 75.5 triệu 76 triệu 76.5 triệu 77 triệu 77.5 triệu 78 triệu 78.5 triệu 79 triệu 79.5 triệu 80 triệu 80.5 triệu 81 triệu 81.5 triệu 82 triệu 82.5 triệu 83 triệu 83.5 triệu 84 triệu 84.5 triệu 85 triệu 85.5 triệu 86 triệu 86.5 triệu 87 triệu 87.5 triệu 88 triệu 88.5 triệu 89 triệu 89.5 triệu 90 triệu 90.5 triệu 91 triệu 91.5 triệu 92 triệu 92.5 triệu 93 triệu 93.5 triệu 94 triệu 94.5 triệu 95 triệu 95.5 triệu 96 triệu 96.5 triệu 97 triệu 97.5 triệu 98 triệu 98.5 triệu 99 triệu 99.5 triệu 100 triệu
Lương mang đến - Lương mang đến - 1 triệu 1.5 triệu 2 triệu 2.5 triệu 3 triệu 3.5 triệu 4 triệu 4.5 triệu 5 triệu 5.5 triệu 6 triệu 6.5 triệu 7 triệu 7.5 triệu 8 triệu 8.5 triệu 9 triệu 9.5 triệu 10 triệu 10.5 triệu 11 triệu 11.5 triệu 12 triệu 12.5 triệu 13 triệu 13.5 triệu 14 triệu 14.5 triệu 15 triệu 15.5 triệu 16 triệu 16.5 triệu 17 triệu 17.5 triệu 18 triệu 18.5 triệu 19 triệu 19.5 triệu trăng tròn triệu 20.5 triệu 21 triệu 21.5 triệu 22 triệu 22.5 triệu 23 triệu 23.5 triệu 24 triệu 24.5 triệu 25 triệu 25.5 triệu 26 triệu 26.5 triệu 27 triệu 27.5 triệu 28 triệu 28.5 triệu 29 triệu 29.5 triệu 30 triệu 30.5 triệu 31 triệu 31.5 triệu 32 triệu 32.5 triệu 33 triệu 33.5 triệu 34 triệu 34.5 triệu 35 triệu 35.5 triệu 36 triệu 36.5 triệu 37 triệu 37.5 triệu 38 triệu 38.5 triệu 39 triệu 39.5 triệu 40 triệu 40.5 triệu 41 triệu 41.5 triệu 42 triệu 42.5 triệu 43 triệu 43.5 triệu 44 triệu 44.5 triệu 45 triệu 45.5 triệu 46 triệu 46.5 triệu 47 triệu 47.5 triệu 48 triệu 48.5 triệu 49 triệu 49.5 triệu 50 triệu 50.5 triệu 51 triệu 51.5 triệu 52 triệu 52.5 triệu 53 triệu 53.5 triệu 54 triệu 54.5 triệu 55 triệu 55.5 triệu 56 triệu 56.5 triệu 57 triệu 57.5 triệu 58 triệu 58.5 triệu 59 triệu 59.5 triệu 60 triệu 60.5 triệu 61 triệu 61.5 triệu 62 triệu 62.5 triệu 63 triệu 63.5 triệu 64 triệu 64.5 triệu 65 triệu 65.5 triệu 66 triệu 66.5 triệu 67 triệu 67.5 triệu 68 triệu 68.5 triệu 69 triệu 69.5 triệu 70 triệu 70.5 triệu 71 triệu 71.5 triệu 72 triệu 72.5 triệu 73 triệu 73.5 triệu 74 triệu 74.5 triệu 75 triệu 75.5 triệu 76 triệu 76.5 triệu 77 triệu 77.5 triệu 78 triệu 78.5 triệu 79 triệu 79.5 triệu 80 triệu 80.5 triệu 81 triệu 81.5 triệu 82 triệu 82.5 triệu 83 triệu 83.5 triệu 84 triệu 84.5 triệu 85 triệu 85.5 triệu 86 triệu 86.5 triệu 87 triệu 87.5 triệu 88 triệu 88.5 triệu 89 triệu 89.5 triệu 90 triệu 90.5 triệu 91 triệu 91.5 triệu 92 triệu 92.5 triệu 93 triệu 93.5 triệu 94 triệu 94.5 triệu 95 triệu 95.5 triệu 96 triệu 96.5 triệu 97 triệu 97.5 triệu 98 triệu 98.5 triệu 99 triệu 99.5 triệu 100 triệu
Tuổi từ - Tuổi trường đoản cú - 15 16 17 18 19 đôi mươi 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Tuổi mang đến - Tuổi cho - 15 16 17 18 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
kinh nghiệm tay nghề - kinh nghiệm tay nghề - ko yêu cầu kinh nghiệm chưa xuất hiện kinh nghiệm dưới 06 tháng Từ 06 tháng - 01 năm trường đoản cú 01 - 02 năm từ 02 - 03 năm trường đoản cú 03 - 04 năm từ bỏ 04 - 05 năm từ bỏ 05 - 06 năm trường đoản cú 06 - 07 năm từ 07 - 10 năm bên trên 10 năm
Thời Gian làm việc - Thời Gian thao tác - Toàn thời hạn Bán thời gian Ca sáng Ca chiều Ca gãy Ca luân phiên
Tối thiểu 5 năm tại đoạn Bếp Trưởng trong các quy mô nhà hàng Thái hoặc nhà hàng quán ăn Âu - thống trị thời gian và chuẩn bị xếp quá trình - Kỹ năng...

Bạn đang xem: Tìm việc làm phụ bếp lương cao


Demie Chef de Parties/Commis - Tổ Phó bếp Chảo/Thớt - bếp Hoa với Yến Tiệc
Demie Chef de Parties/Commis - Tổ Phó bếp Chảo/Thớt - bếp Hoa với Yến Tiệc


Demie Chef de Partie - Tổ Phó bếp (Bếp lạnh/ phòng bếp Âu/ phòng bếp Á/Bếp Hoa) khách sạn Nikko sử dụng Gòn làm chủ Thường Trực - Duty Manager khách hàng sạn...
Nhân Viên phòng bếp Nhật - Commis (Japanese Kitchen) hotel Nikko sài thành Thực Tập Sinh Mảng Kitchen khách sạn Nikko sử dụng Gòn

thống kê giám sát Bếp/ CDP - Chickita Flame Grilled Chicken tính toán Bếp/ CDP - Chickita Flame Grilled Chicken


Hỗ trợ đo lường việc đúng giờ đồng hồ và hiện diện của tất cả các nhân viên nhà bếp, bảo vệ rằng chúng ta mặc đúng đồng phục và gia hạn một tiêu chuẩn...

Nhân Viên Phụ bếp (Cảng sản phẩm Không thế giới Tân sơn Nhất)Nhân Viên Phụ bếp (Cảng mặt hàng Không thế giới Tân sơn Nhất)


Chịu trách nhiệm hỗ trợ Bếp chính tiếp nhận order của khách, phân phối thức ăn uống cho khách; - lau chùi và vệ sinh dụng gắng bếp sau khoản thời gian sử dụng, đảm...
Sơ chế rau, giết mổ theo lãnh đạo của nhà bếp chính - hỗ trợ đóng gói khi quan trọng - hỗ trợ việc kho khi quan trọng - dọn dẹp và sắp xếp khu vực làm...
Hỗ trợ nhân viên cấp dưới Bếp Chính: chuẩn bị công ráng dụng cụ, gia vị, nguyên thứ liệu, kiểm tra chất lượng nguyên đồ liệu, sơ chế,... - Chịu...
Trực tiếp bào chế món ăn phục vụ khách bên dưới sự hướng dẫn với phân công của Trưởng nhóm, nhà bếp Trưởng hay bếp Phó. · Am hiểu toàn bộ định...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kiểm Tra Bao Nhiêu Máy Dùng Wifi Nhà Bạn Nhanh Nhất


Có kinh nghiệm tay nghề đứng nhà bếp chính siêng Chảo từ 1 năm trở lên, trong số ấy ít tuyệt nhất 6 tháng ở chỗ bếp thiết yếu Hoa. - Thái độ thao tác chăm...
Bằng phương pháp tạo thông báo qua email, bạn gật đầu với Điều Khoản áp dụng và cơ chế Bảo Mật của Job
Street chúng ta có thể huỷ thông tin qua email bất cứ lúc nào.
Bằng giải pháp tạo thông báo qua email, bạn gật đầu với Điều Khoản áp dụng và chính sách Bảo Mật của Job
Street bạn cũng có thể huỷ thông báo qua email bất kể lúc nào.
*

Khám phá những câu hỏi làm new cho tìm kiếm kiếm này

Luôn cập nhật với phần đông vị trí tuyển dụng mới phù hợp với phần đa tìm kiếm bây giờ của bạn.


Bằng biện pháp tạo thông báo qua email, bạn đồng ý với Điều Khoản thực hiện và cơ chế Bảo Mật của Job
Street chúng ta cũng có thể huỷ thông tin qua email bất cứ lúc nào.
Bằng biện pháp đăng nhập vào thông tin tài khoản của bạn, bạn đồng ý với Điều Khoản sử dụng và chế độ Bảo Mật của Job
Street.
Tìm vấn đề làm
Danh mục công ty
Tìm tìm phổ biến
Giới thiệu
Câu hỏi thường gặp
Những biến hóa mới