PRESENT (v): TỪ PHỔ THÔNG, THUẬT NGỮ THƯƠNG MẠI, THUẬT NGỮ Y KHOA

PRESENT (v): TỪ PHỔ THÔNG

Động tự ‘present’ là một từ phổ thông có nghĩa trước tiên là ‘trao tặng’ (to officially give sb sth): mang đến ai cái nào đấy một phương pháp trang trọng. Ta gồm thể chạm chán 3 cấu trúc:

– to present sth: trao tặng kèm cái gì

Ví dụ: The company’s vice president will present the prize for the Best Salesperson of the year.

Bạn đang xem: Present đi với giới từ gì

– lớn present sb with sth: trao khuyến mãi ai loại gì

Ví dụ: On his retirement colleagues presented him with a set of golf clubs.

– khổng lồ present sth to sb: trao tặng kèm cái gì mang lại ai

Ví dụ: At yesterday’s ceremony the Colonel presented medals to the new who had fought in this campaign.

Ngoài ra ta có thể dùng cấu tạo này lúc muốn diễn tả ‘(trao) khuyến mãi hoa cho ai’ như trong:

Ví dụ: A little girl presented a basket of flowers khổng lồ the President’s wife.

To present gồm nghĩa phổ quát thứ nhị là ‘giới thiệu ai với người có địa vị/chức vụ cao hơn’ (to introduce sb formally esp. Khổng lồ sb of higher rank/status)

Ví dụ: May I present my new assistant khổng lồ you?

PRESENT (v): THUẬT NGỮ THƯƠNG MẠI

Động trường đoản cú ‘present sth’ khi dùng ở ngữ cảnh thương mại dịch vụ có nhì nghĩa: 1. ‘trình bày đồ vật gi để coi xét’ (to show or offer sth for other people to consider)

Ví dụ: The business plan will be presented before the board on Thursday.

Ví dụ: Are you presenting a paper at the conference?

‘đưa séc/hóa đơn’ (to give sb a cheque/bill that they should pay)

Ví dụ: A cheque presented by Mr A was returned by the bank.

Ví dụ: The cheque was presented for payment on 21 March.

PRESENT (v): THUẬT NGỮ Y KHOA

Ở văn cảnh y khoa nếu người bị bệnh nói ‘đi khám bác bỏ sĩ’ (go to/see the doctor) thì bác bỏ sĩ lại nói ‘bệnh nhân mang đến khám bệnh’ (the patient presents).

Triệu triệu chứng làm cho tất cả những người bệnh ‘đi khám bác bỏ sĩ/khám bệnh’ được call là ‘presenting symptom’ (triệu bệnh bệnh), ‘presenting complaint’ (lời khai bệnh) tuyệt gọn hơn ‘presentation’ (triệu chứng). Xem tía ví dụ sau:

– His presenting symptom was chest pain.

– His presenting complaint was chest pain.

– The usual presentation was chest pain.

Nếu ta bắt gặp các câu sau trong văn cảnh y khoa thì ta dịch cồn từ ‘present’ như vậy nào?

– He presented khổng lồ his GP with chest pain.

– The patient presented with a sore throat.

– A 22 year-old man presented with shortness of breath.

HISTORY: TỪ PHỔ THÔNG, THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH (Y KHOA, PHÁP LÝ)

HISTORY: TỪ PHỔ THÔNG

Là một trường đoản cú phổ thông, ‘history’ được định nghĩa thứ nhất ‘all the events happened in the past’ tất cả nghĩa ‘lịch sử’ như một số trong những ví dụ ‘turning point in human history’ (bước ngoặc trong lịch sử vẻ vang nhân loại), ‘one of the worst disasters in recent history’ (một giữa những thảm họa tồi tệ tuyệt nhất trong lịch sử hào hùng gần đây), kế đến, ‘history’ có nghĩa là ‘the study of past events as a subject at a school or university ‘môn định kỳ sử’ bắt buộc ta thường gặp gỡ nó đi cùng với tính tự như ‘ancient’ (cổ đại), ‘medieval’ (trung đại), ‘modern’ (cận đại) và thậm chí là nó làm thuộc ngữ (attributive) mang lại danh trường đoản cú ‘teacher’ trong ‘history teacher’ (giáo viên dạy dỗ môn sử) chứ không phải là ‘historic’ xuất xắc ‘historical’. Trong từ điển kết hợp ‘Oxford Collocations (2005), ngoài những tính từ bỏ trên, còn có các tính từ hay kết hợp với ‘history’ như ‘contemporary’, ‘early’, ‘recent’, ‘local’, ‘official’, ‘human’, ‘cultural’, ‘economic’, ‘literary’, ‘military’, ‘political’, ‘social’…

Là một danh từ tất cả 2 tính tự phái sinh (derivation) mà thỉnh thoảng người học/người dịch tiếng Anh dễ dàng nhầm lẫn giữa ‘historic’ với ‘historical’.

HISTORIC – HISTORICAL

– Historic (adj)

Là một tính từ bỏ ‘historic’ thường bỗ nghĩa cho các danh từ bỏ ‘địa điểm’, ‘tòa nhà’, ‘phế tích’ ‘(of a place or building) old and interesting usually because important events happened there’ như ‘historic buildings’, ‘historic houses’, ‘historic spots’…

– We spent our holiday visiting historic houses & castles in France.

– Historic buildings have often undergone successive phrases of modification và repair.

‘Historic’ cũng còn dùng để chỉ ‘giây phút’ (biến cố, ngày tháng) nhưng đã ‘làm bắt buộc lịch sử’ (make history), bao gồm tầm đặc biệt quan trọng trong lịch sử dân tộc (historically important) như ‘historic occasion’, ‘historic decision’, ‘historic day’, ‘historic visit’, ‘historic victory’..

– Our two countries are about to lớn make historic agreement.

Xem thêm: Tai nghe sony wf - tai nghe true wireless sony wf

– Historical (adj)

‘Historical’ có nghĩa là ‘liên quan mang đến việc nghiên cứu và phân tích lịch sử’ (connected with the study of history) như ‘historical records’ (các biên chép (l/q) định kỳ sử), ‘historical research’ (nghiên cứu lịch sử), ‘historical documents’ (các văn kiện định kỳ sử) hoặc ‘thực tế vẫn tồn tại hoặc xẩy ra trong lịch sử dân tộc như ‘Was King Arthur a historical figure?’

HISTORY: THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH (Y KHOA, PHÁP LÝ)

Ở ngữ cảnh siêng ngành, ‘history’ trong ‘history of sth’ được khái niệm là ‘a record of sth happening frequently in the past life of a person, family or place; the phối of facts that are known about sb’s past life’ (sự ghi dấn (hồ sơ) về một điều gì xảy ra liên tục trong vượt khứ của một người, gia đình, hoặc địa điểm; hàng loạt sự kiện được biết thêm về/gắn tức tốc với vượt khứ của người nào đó). Khi chứng kiến tận mắt xét ‘history of sth’ theo chủ đề y khoa như trong những ví dụ ‘There is a history of heart disease in the family’ (Gia đình tất cả tiền sử bệnh đau tim’ hoặc ‘She has a history of mental illness’ (Cô ta tất cả bệnh sử về dịch tâm thần). Mặc dù nhiên, ta cũng thường gặp gỡ một số từ bỏ (tính từ, danh từ…) kết phù hợp với ‘history’ như ‘medical history’, ‘past medical history’, ‘family history’ đều có thể dịch là ‘bệnh sử/tiền sử’, ‘bệnh sử gia đình’. Từ ‘case’ cũng hoàn toàn có thể kết phù hợp với ‘history’ có nghĩa là ‘bệnh án’, nếu ta nói ‘ghi/viết bệnh án’ thì sinh hoạt tiếng Anh hay cần sử dụng động trường đoản cú ‘take’ và hoàn toàn có thể bỏ ‘case’ như trong ‘take a history’ (viết bệnh án). Ở nhà đề pháp luật ‘history of sth’ bao gồm nghĩa ‘có tiền sử về ‘một tội phạm’ như ‘He has a history of violent crime’ (Anh ta có tiền sử về tội (phạm) hành hung).

Đưa 2 thuật ngữ siêng ngành y học 1. Present (v) 2. History (n) trong 2 bài đàm đạo ngắn liên quan đến dịch thuật chăm ngành là muốn nói đến trước không còn vai trò của thuật ngữ (kế cho ngữ pháp) dưới ý kiến của ‘phân tích thể các loại (genre analysis) mà gồm những phân đoạn văn phiên bản (moves) và các bước (steps) nhằm hỗ trợ trong quá trình biên phiên dịch chăm ngành lúc một bác sĩ trình bày/giới thiệu một ca căn bệnh như ‘I’d like to present Mr A, a 34-year-old plumber, who presented with a one-month history of breathlessness’, giỏi trong báo cáo một ca bệnh như ‘A 47 year-old Vietnamese woman presented with a one-month history of symptom suggestive of intestinal obstruction, which included severe colicky abdominal pain and profuse vomitting’… mà chúng tôi sẽ trình bày cụ thể và phân tích sâu rộng ở các bài báo về những chủ đề ‘y học’, pháp lý’, và ‘thương mại’ sau này

Present with tức là gì

 the present  = THE PRESENT TENSE

for the moment/ present = MOMENT

present  verb

 1. Present sb with sth; present sth (to sb): to give sth khổng lồ sb, especially at a formal ceremony. = khuyến mãi ngay quà mang đến ai, khuyến mãi quà.

• All the dancers were presented with flowers. = Tất cả những vũ công các được khuyến mãi hoa.

2. present sth (to sb): to show sth that you have prepared khổng lồ people. = trình bày, diễn giải.

• Good teachers try khổng lồ present their material in an interesting way. = Những giáo viên tốt thường trình diễn bài giảng theo một giải pháp thú vị.

3. present sb with sth; present sth (to sb): to give sb sth that has to lớn be dealt with. = đưa ra, tạo ra.

• Learning English presented no problem to lớn him. = Học giờ đồng hồ Anh không gây khó khăn gì mang đến nó cả.

4. to introduce a television or radio programme. = xuất hiện thêm (trên truyền hình, ra-đi-ô).

5. Khổng lồ show a play, etc. Khổng lồ the public. = biểu thị (kịch).

• The Royal Theatre is presenting a new production of ‘Ghosts’. = Nhà hát Hoàng Gia đang trình bày một xuất phẩm mới của ‘Ghosts’.

6.present sb (to sb): to introduce sb lớn a person in a formal ceremony. = giới thiệu, chuyển (ai) vào yết kiến, đưa ra, bày ra, trinh bày.

Bạn đã cần cung cấp giải đáp hỗ trợ tư vấn và search kiếm về Present đi với Giới từ bỏ Gì để tôi giúp bạn đưa ra lời khuyên và hướng trả lời từ các chuyên viên giàu khiếp nhiệm cũng là vụ việc nhiều đọc giả quan liêu tâm


Present đi với giới tự gì trong giờ Anh? - Ngolongnd.net

Jun 5, 2021. 3. Present sb with sth; present sth (to sb): to lớn give sb sth that has khổng lồ be dealt with. = chuyển ra, khiến ra. • Learning English presented no problem khổng lồ him. = học tập tiếng Anh không gây khó khăn g

Chi huyết


Present đi với giới trường đoản cú gì trong giờ Anh? - Tin Công Chức

Jun 5, 2021. 3. Present sb with sth; present sth (to sb): to give sb sth that has to be dealt with. = gửi ra, tạo ra. • Learning English presented no problem to lớn him. = học tập tiếng Anh không gây khó khăn g

Chi máu


Phân Biệt "Gift" cùng " Present Đi với Giới trường đoản cú Gì Trong tiếng Anh?

Dec 15, 2021. When patients present with chest pain, clinical examination and patient history are fundamental lớn determine the probable cause of pain. Something that is given without being asked for, es

Chi tiết


PRESENT | Định nghĩa trong Từ điển giờ đồng hồ Anh Cambridge

present noun (SOMETHING GIVEN) A2 < C > (UK informal prezzie); (or pressie, uk / ˈprez.i / us / ˈprez.i /) something that you are given, without asking for it, on a special occasion, especially lớn sho

Chi ngày tiết


" Present Đi cùng với Giới trường đoản cú Gì Trong tiếng Anh? ? Nghĩa Của từ bỏ Present ...

Jan 12, 2022. : lộ diện sinh sống...to be present lớn the mind: chỉ ra rằng trong trí hiện nay nay, ngày nay, tiếng đây, ni, nàypresent boundaries: mặt đường ma lanh nhỏ dại giới hiện thời tạithe present volume: cuốn nắ

Chi máu


Present đi cùng với giới từ gì? curtains (tìm hiểu các thông tin)

Nội dung về Present đi cùng với giới trường đoản cú gì? curtains ? được sản xuất từ cách thức tư tưởng ĐỀ HỌC- bốn tưởng này vày Nguyễn Lương phân phát minh. ĐỀ HỌC cũng hướng về các khả năng và phương thức giải quyết Vấn đề.

Chi máu


present - Wiktionary giờ Việt

present ngoại đụng từ /pri"zent/. Đưa ra, bày ra, lộ ra, giơ ra, phô ra . The case presents some difficulty — trường đúng theo này lộ ra một số khó khăn. Đưa, trình, nộp, dâng . To present the credentials —

Chi huyết


Nghĩa của tự Present - trường đoản cú điển Anh - Việt

to present oneself. Trình diện; dự thi; nảy sinh, xuất hiện, biểu thị ra. To present oneself before the jury. Trình diện trước ban giám khảo. The idea presents itself to my mind. ý nghĩ nảy ra vào trí

Chi huyết


Prevent đi với Giới từ gì?

Nov 23, 2021. (tôn giáo) dẫn lối đi trước; Prevent đi với Giới từ gì? Prevent from They took kích hoạt to prevent the disease from spreading. Khi mong muốn ngăn cản ai có thao tác làm việc gì: S + prevent + O + from +

Chi tiết


Present đi cùng với giới tự gì Archives - BYTUONG

Thẻ: Present đi với giới từ gì Đăng vào 9h ago 9h ago Ý NGHĨA LÀ GÌ-KHÁI NIỆM Present đi với giới tự gì? curtains (tìm hiểu những thông tin)

Chi huyết


Opposite đi cùng với giới tự gì ? Opposite of và opposite to

Aug 13, 2021. Opposite (adj) /ˈɒpəzɪt/: đối diện, làm việc phía bên kia. Ví như như ta đứng ở phía bên kia đường, tức giữa ta và mặt tiền tòa nhà còn có một nhỏ đường, thì ta không nói là mình sống "in front of" mà

Chi máu


Giới từ (Prepositions) là gì? Cách thực hiện giới từ đúng trong những tiếng Anh

Sep 3, 2022. 1. Giới trường đoản cú (Prepositions) đứng ở chỗ nào trong câu. A. Trước danh từ, ví dụ: at present, by car, for sale,… b. Vài trường hợp tất cả mạo từ ở giữa: in a hurry, at the front,… c. Sau danh từ, ví dụ:

Chi máu


Giới tự trong tiếng anh, cách sử dụng và qui tắc nên biết - EFC

Giới từ bỏ (Preposition) là phần nhiều từ (in, on, at,…) hay đứng trước danh từ, cụm danh từ bỏ hoặc danh đụng từ. Ví dụ: I go khổng lồ the zoo on sunday. I was sitting in the park at 6pm. Ở ví dụ 1 "sunday" là tân

Chi huyết


Difference đi với giới tự gì? Cấu trúc, thành ngữ với "difference"

Nov 3, 2022. 2. "Difference" đi với giới tự gì? Đối cùng với danh trường đoản cú "difference", các bạn sẽ có không hề ít cách sử dụng không giống nhau khi kết hợp với giới từ. Bởi vậy, cần nhờ vào ngữ cảnh để áp dụng đúng với diễn

Chi máu


Excited đi với giới trường đoản cú gì? - Tổng hợp những giới từ đi cùng với Excited

Excited là một tính từ nhiều nghĩa, và thường được các bạn học giờ đồng hồ Anh biết đến nhiều tuyệt nhất với nét nghĩa là "vui vẻ, phấn khích, hào hứng". Ví dụ: Hung is really excited about the upcoming trip. (Hưng

Chi máu


Give đi với giới từ bỏ gì? Những cụm động từ bỏ đi cùng với " give"

Jan 29, 2022. 2 Give đi cùng với giới từ gì? Vậy give đi cùng với giới tự gì ? Give thường đi với 4 giới từ bỏ này trong giờ đồng hồ anh và được áp dụng rất phổ biến đó là: give in, give out, give away, give up. Để phân b

Chi máu


Prevent đi với giới tự gì? Cấu trúc, phương pháp dùng Prevent (+ BÀI TẬP)

Oct 2, 2022. Như thế nào mình cùng tò mò "Prevent" đi với giới trường đoản cú gì nhé! 1. "Prevent" là một số loại từ gì? "Prevent" là một ngoại cồn từ không còn xa lạ trong giờ đồng hồ Anh, tất cả phiên âm theo tiếng La-tinh là /prɪˈvent/,

Chi tiết


Verben mit Präpositionen - Động tự đi với giới từ thường gặp mặt trong ...

Verben mit Präpositionen - Động từ đi cùng với giới tự thường gặp gỡ trong giờ Đức. 1. Abhängen von + Dativ: nhờ vào vào Die Höhe der Stromkosten hängt vom Verbrauch ab/ giá cả điện phụ thuộc vào vào lượng t

Chi tiết


Tính từ đi cùng với giới trường đoản cú trong giờ Anh

Tính tự đi cùng với giới từ bỏ trong tiếng Anh" class="rounded" style="margin-right:10px;min-width:120px;max-width:200px;">

Angry at/ about something. Khó chịu về điều gì. E.g: - I"m surprised at how fast my son are learning. - My father was angry at me for no reasons yesterday. Trên đó là một số tính tự đi với giới trường đoản cú đư

Chi huyết


Những từ giờ Anh đi với giới trường đoản cú with

Những từ tiếng Anh đi với giới từ bỏ with. - Agree with sb: gật đầu đồng ý với ai. - Angry with sb (v): giận hờn ai. - Acquainted with (adj): thân quen với. - Associated with (adj): liên kết với. - Annoyed with (adj)

Chi huyết


Công Thức Prevent Đi với Giới từ Gì, kết cấu Prevent cùng Cách sử dụng ...

Oct 2, 2021. 1. Prevent là gì? Prsự khiếu nại (/prɪˈvent/) được coi là một quốc tế rượu hễ tự giờ đồng hồ thời trang Anh nhằm mục đích mô tả ngữ điệu ngnạp năng lượng cản ai đó hoặc điều nào đó xảy ra. đầy đủ tự đồng nghĩa với

Chi máu


COST | Định nghĩa trong Từ điển giờ đồng hồ Anh Cambridge

cost ý nghĩa, định nghĩa, cost là gì: 1. The amount of money needed lớn buy, do, or make something: 2. The amount of money needed for a…. Tìm hiểu thêm.

Chi huyết


Important Đi cùng với Giới từ bỏ Gì, Đâu Là Sự biệt lập Giữa It Is Important to lớn Me

May 26, 2021. Từ "Foremost" cũng trả toàn rất có thể được sử dụng nhằm diễn tả nhỏ nhắn tín đồ. Cùng với nghĩa này, "Foremost" rất có thể được dùng vắt cho "Leading" VD: He is the foremost scientist in his field. (Anh ấy

Chi máu


Spend đi với giới từ bỏ gì? cấu trúc spend trong tiếng Anh

Jan 20, 2022. Và spend đi với giới từ bỏ on tuy nhiên với từng công thức không giống nhau nó sẽ sở hữu nghĩa khác nhau. Để kiếm tìm hiểu cụ thể hơn, bọn họ cùng quan sát và theo dõi phần 2 nhé. 2. Cấu tạo spend trong giờ đồng hồ Anh. Nh

Chi ngày tiết


Impressed đi cùng với giới tự gì? Impressed by or with?

Sep 27, 2021. 2. Impressed đi cùng với giới tự gì? "Impressed" được thực hiện rất thịnh hành trong khi nói cùng viết. Vậy sau Impressed là giới tự gì? Impressed + with I remember when I was a child being very impr

Chi tiết


Useful đi cùng với giới trường đoản cú gì? Useful to hay useful for?

Mar 16, 2022. Necessary Đi với Giới từ Gì Trong giờ đồng hồ Anh? "Provide" được áp dụng rất phổ biến trong khi nói và viết. Thông thường, động từ này có thể kết phù hợp với nhiều giới từ không giống nhau. Với từng giới t

Chi tiết


Cách cần sử dụng Choose? Choose đi cùng với giới từ gì? choose + ving hay to v

Jul 20, 2021. 1. Choose (động từ) có nghĩa là lựa chọn hay đưa ra quyết định điều gì đó giữa 2 hay những khả năng. Ví dụ: "We will choose the direction of this country" (Chúng tôi sẽ tính hướng đi mang đến đất nước

Chi tiết


Danh sách 10+ relevant đi cùng với giới từ bỏ gì cực tốt bạn đề nghị biết

Nội Thất Xinh xin trình làng một bài viết rất xuất xắc về relevant đi với giới tự gì chỉnh sửa đầy đủ các kiến thức chi tiết và khách quan nhất. Hãy phân tách sẻ nội dung bài viết này để nhiều người quan lại tâm không chỉ có thế nhé!

Chi ngày tiết


Complaint đi cùng với giới trường đoản cú gì? - Định nghĩa, cấu trúc, phương pháp dùng?

Theo tự điển Oxford, dưới đây là một số có mang của từ bỏ complaint. Complaint (countable noun): Lời phàn nàn (a reason for not being satisfied; a statement that somebody makes saying that they are no

Chi ngày tiết


chúng ta có những thắc mắc hoặc những thắc mắc cần mọi tín đồ trợ góp hay giúp sức hãy gửi câu hỏi và điều này cho chúng tôi. Để shop chúng tôi gửi vấn đề mà chúng ta đang gặp gỡ phải tới mọi người cùng tham gia đóng góp gop ý kiếm giúp bạn... Gửi thắc mắc & Ý kiến đóng góp »

*
giải đáp Thi Ioe Lớp 11 Vòng 4

*
Anh Trai dạy dỗ Em Gái nạp năng lượng Chuối

*
Nghe Doc Truyen Dam Duc

*
gần như Câu Nói hay Của Mc vào Bar

*
Nội Dung bài xích Hội Thổi cơm Thi ngơi nghỉ đồng Vân

*
truyện tranh Gay Sm

*
Diễn Văn mở màn Lễ Mừng Thọ fan Cao Tuổi

*
ép đồ gia dụng X nhân vật Siege 3.45 Rus

*
lời giải Thi Ioe Lớp 9 vòng một

*
U30 Là bao nhiêu Tuổi


*

*

*

*

*

Câu hỏi Present đi cùng với Giới từ bỏ Gì quý hiểu giả thân thiết nhiều được chúng tôi tư vấn, đáp án bạn xem thêm - FAQs


Khi sẽ tham gia Present đi với Giới trường đoản cú Gì gồm quy định và giới hạn không?
Khi bạn đã thâm nhập Present đi với Giới tự Gì đang tùy trực thuộc vào lĩnh vực, ngành nghề sẽ có những số lượng giới hạn riêng tương ứng.
Khi nào thắc mắc nào về Present đi với Giới từ Gì thì chúng ta hỗ trợ vấn đáp và tư vấn?
Tất cả câu hỏi Present đi cùng với Giới tự Gì mà chúng ta đang không tồn tại hướng xử lý hoặc cần bài viết liên quan hướng cách xử lý hay tương tác với shop chúng tôi với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nhiệm tư vấn khiến cho bạn để chúng ta có câu trả lời phù hợp nhất với vấn đề bạn đang chạm chán phải
Trong Present đi với Giới từ Gì bao gồm những số lượng giới hạn gì. Những hạn chế đó
Cách dùngPresent đi với Giới từ Gì ko giới hạn thời hạn tang tác. Người dùng Present đi với Giới tự Gì đã ban đầu bị giới hạn thời hạn gọi chỉ từ 60 phút với bị ngắt. Nhưng đầy đủ cuộc họp, học online, thao tác team view,…
Trang chuyên tư vấn cung cấp hỏi đáp, tra cứu cùng tìm kiếm thông tin đọc giả đã quan tâm. Công ty chúng tôi luôn ước muốn đóng góp chủ kiến và được đồng hành cùng các bạn.

Danh mục và Tìm kiếm

danh mục --- Chọn hạng mục ---Nhiếp Ảnh, Dựng Phim(3)Hôn nhân gia đình(4)Nuôi dạy Con(5)Phong biện pháp sống(13)Sức khỏe mạnh giới tính(8)Công Nghệ Thông Tin(2)Sales cung cấp Hàng(5)Kỹ năng mềm(6)Thiết kế(8)Tin Học(3)Ngoại Ngữ(5)Giáo dục(4) tìm kiếm for: