a) diện tích s hình chữ nhật

+ bí quyết tính diện tích hình chữ nhật bởi tích chiều lâu năm nhân chiều rộng.

Bạn đang xem: Nửa chu vi hình chữ nhật

Ở trên đây ta có diện tích s hình chữ nhật gồm chiều rộng là a và chiều nhiều năm là b thì công thức là:

S = a.b


S là kí hiệu diện tích của hình chữ nhậta là chiều rộng hình chữ nhậtb là chiều lâu năm hình chữ nhật

b) Chu vi hình chữ nhật


Chu vi hình chữ nhật bằng gấp đôi tổng của chiều dài cùng chiều rộng:

C = 2 x (a+b)

(Trong kia C là kí hiệu chu vi hình chữ nhật)


+ việc áp dụng:

Tính diện tích s hình chữ nhật ABCD gồm chiều dài AB là 15cm cùng chiều rộng lớn BD là 8cm?

Lời giải:

Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:

SABCD =15 x 8 =120 cm2

Chu vi của hình chữ nhật ABCD là:

CABCD = 2 x (15 + 8) = 46 cm

c) Tính nửa chu vi hình chữ nhật


Hình chữ nhật là trong những hình phổ biến nhất trong thực tế. Dưới đấy là công thức tính diện tích hình chữ nhật, chu vi hình chữ nhật, cách tính nửa chu vi hình chữ nhật và những bài tập tương quan đến cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Tham khảo thêm những công thức tính khác


2. Video clip hướng dẫn cụ thể cách tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật

3. Làm thế nào để nhớ lâu công thức tính diện tích các hình

Thường gặp nhất chính là bạn tính diện tích đất đai, đơn vị cửa, các đồ vật... Thường phần nhiều tính theo như hình chữ nhật hoặc quy về hình chữ nhật.

Thực tế nếu như bạn hiểu chủ công của vấn đề thì câu hỏi nhớ phương pháp tính diện tích hình chữ nhật khá dễ và có thể tự tư duy ra bằng cách: Cứ tưởng tượng tính diện tích là bạn sẽ phải tính tất cả các điểm, cùng bề mặt phẳng của hình đó. Thì với hình chữ nhật họ sẽ đề nghị tính làm sao để cho đủ các điểm đó.

Ví dụ chúng ta tính diện tích hình chữ nhật cùng với chiều nhiều năm là 10cm cùng chiều rộng lớn là 6cm. Hoàn toàn có thể dễ dàng thấy việc của họ là phải đi tím số lượng đơn vị ô vuông có trong hình này chính là diện tích.

Và con số này là tích của 10 nhân cùng với 6 là 60cm2.

Tính hóa học Và vết Hiệu nhận biết Hình Chữ Nhật

* Tính chất

Hai đường chéo cánh trong hình chữ nhật bằng nhau, giảm nhau tại trung điểm của từng đường.Có không thiếu thốn tính hóa học của hình bình hành cùng hình thang cân.Hai đường chéo cánh trong hình chữ nhật cắt nhau tạo nên 4 tam giác cân.

* vệt hiệu

Tứ giác gồm 3 góc vuông
Hình thang cân gồm một góc vuông
Hình bình hành có một góc vuông hoặc có hai đường chéo bằng nhau

4. Bài bác tập về tính chất chu vi hình chữ nhật, diện tích hình chữ nhật

Bài 1: Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bằng 20cm và chiều dài bằng 25cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

(20 + 25) x 2 = 90 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

20 x 25 = 500 (cm2)

Đáp số: 90cm và 500cm2

Bài 2: Tính chu vi và ăn mặc tích của hình chữ nhật có chiều rộng bởi 15cm cùng nửa chu vi bởi 40cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

40 x 2 = 80 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

40 - 15 = 25 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

15 x 25 = 375 (cm2)

Đáp số: 80cm với 375cm2

Bài 3: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi 96 cm, nếu bớt chiều nhiều năm 13 centimet và bớt chiều rộng 5 centimet thì được một hình vuông. Hỏi miếng bìa hình chữ nhật đó có diện tích bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Miếng bìa hình chữ nhật bao gồm chiều dài ra hơn nữa chiều rộng là:

13 – 5 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật:

96 : 2 = 48 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

(48 – 8) : 2 = 20 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

20 + 8 = 28 (cm)

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

28 x đôi mươi = 560 (cm2)

Đáp số: 560 (cm2)

Bài 4: Tìm diện tích của một hình chữ nhật gồm chiều rộng 26 centimet và tất cả chu vi gấp 3 lần chiều dài?

Lời giải:

Ta có:

Chu vi = chiều lâu năm x 3 = chiều nhiều năm x 2 + chiều dài.

Lại có:

Chu vi = chiều nhiều năm x 2 + chiều rộng x 2

Vậy: Chiều nhiều năm = chiều rộng x 2.

Chiều dài hình chữ nhật là:

26 x 2 = 52 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

52 x 26 = 1352 (cm2)

Đáp số: 1352 (cm2)

Bài 5: Một miếng khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 64 m, chiều rộng 34 m. Fan ta sút chiều dài với tăng chiều rộng nhằm miếng đất là hình vuông, biết phần diện tích s giảm theo chiều lâu năm là 272. Tìm kiếm phần diện tích tạo thêm theo chiều rộng.

Lời giải:

Số đo bị giảm của chiều nhiều năm miếng khu đất là:

272 : 34 = 8 (m)

Cạnh của miếng đất hình vuông là:

64 – 8 = 56 (m)

Chiều rộng lớn miếng đất được tăng thêm số mét là:

56 – 34 = 22 (m)

Diện tích phần tăng theo chiều rộng lớn miếng đất là:

56 x 22 = 1232 (m2)

Đáp số: 1232 (m2)

5. Bài luyện tập tính chu vi, diện tích hình chữ nhật

Bài 1: Một hình chữ nhật có chu vi 72 cm. Nếu bớt chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120 cm2.

Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó.

Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều nhiều năm 14 m. Ví như chiều rộng lớn tăng 2 m, chiều dài giảm 3m thì mảnh đất nền đó phát triển thành hình vuông. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều lâu năm 12 m, biết rằng 3 lần chiều rộng thì bằng gấp đôi chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 4: Nếu bớt một cạnh hình vuông vắn đi 4 cm thì được hình chữ nhật có diện tích s kém diện tích hình vuông 60 cm2. Tính chu vi hình vuông vắn đó.

Bài 5: Một hình vuông có chu vi là 24 cm. Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng cạnh của hình vuông và biết 3 lần cạnh hình vuông vắn thì bằng gấp đôi chiều nhiều năm hình chữ nhật. Tính diện tích s mỗi hình đó.

Bài 6: Biết chu vi một hình chữ nhật cấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều lâu năm hình chữ nhật kia gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 7: Một hình chữ nhật gồm chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích của nó là 32 cm2.

Bài 8: Một hình chữ nhật gồm chu vi là 64 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 9: Một hình chữ nhật và một hình vuông có chu vi bằng nhau và bằng 36cm. Chiều rộng lớn hình chữ nhật bằng 1/2 chiều dài. Hỏi diện tích hình vuông hơn diện tích hình chữ nhật bao nhiên xăng-ti-mét vuông?

Bài 10: Một hình vuông vắn được tạo thành 2 hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông, hiểu được tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 6420 cm.

Bài 11: Một hình chữ nhật tất cả chu vi gấp rất nhiều lần chu vi hình vuông cạnh 415m. Tính chiều dài cùng chiều rộng hình chữ nhật đó. Biết chiều nhiều năm gấp 4 lần chiều rộng.

Bài 12: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài bằng 60 cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài 13: một lớp bìa hình chữ nhật bao gồm hai lần chiều rộng hèn chiều lâu năm 6cm, mà lại chiều lâu năm lại yếu năm lần chiều rộng là 3cm. Tính diện tích s tấm bìa hình chữ nhật đó.

Bài 14: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 4cm, chiều rộng nhát chiều lâu năm 8 m.

a. Tính diện tích s hình chữ nhật.

b. Hãy chia hình chữ nhật bên trên thành 2 hình: một hình vuông vắn có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật lúc đầu và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông vắn và hình chữ nhật bắt đầu đó.

Xem thêm: Điểm chuẩn công nghiệp thực phẩm, điểm chuẩn trường đại học công nghiệp thực phẩm

Bài 15: Một hình chữ nhật gồm chu vi 70 cm, được phân thành hai phần vị một đoạn thẳng song song với chiều rộng thế nào cho phần trước tiên là một hình vuông, phần trang bị hai là hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích s hình chữ nhật ban đầu?

-----------------------

Như vậy là Vn
Doc đã cùng bạn khám phá định nghĩa hình chữ nhật là gì, giải pháp tính diện tích hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật. Hi vọng rằng những tài liệu này sẽ giúp cho chính mình học giỏi hơn. Tìm hiểu thêm các dạng Toán về hình chữ nhật:

Các bí quyết tổng hòa hợp rất đặc biệt trong các kì thi, những em học sinh có thể tham khảo chi tiết các cách làm sau đây:

Chu vi hình chữ nhật tính như thế nào? những em yêu cầu nắm rõ các kiến thức này vận dụng để giải câu hỏi tính chu vi hình chữ nhật và các dạng bài bác liên quanTrong kỹ năng toán lớp 3 các em học viên đã được học tập về khái niệm, đặc thù và cách làm tính chu vi, diện tích s hình chữ nhật. Các em buộc phải nắm rõ những kiến thức này vận dụng để giải câu hỏi tính chu vi hình chữ nhật và các dạng bài liên quan. Cùng auucmyschool.edu.vn tổng phù hợp lại kiến thức này cùng thực hành trong các bài toán thực tiễn nhé.

1. Phương pháp tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật bởi tổng độ dài tất cả các cạnh. Đây cũng là bí quyết chung lúc tính chu vi tất cả các hình.

*

Quy tắc tính chu vi hình chữ nhật: “Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta mang chiều dài cộng chiều rộng rồi nhân 2”.

Công thức: phường = (a + b) x 2

Trong đó: 

P là chu vi hình chữ nhật (đơn vị độ dài m, cm, mm,...)a là chiều dài hình chữ nhật (đơn vị độ lâu năm m, cm, mm,...)b là chiều rộng hình chữ nhật (đơn vị độ dài m, cm, mm,...)

2. Cách tính nửa chu vi hình chữ nhật

*

Nửa chu vi hình chữ nhật bằng tổng chiều dài với chiều rộng, bằng 1/2 chu vi hình chữ nhật.

Công thức: C = P/2 = a + b

Trong đó:

C là nửa chu vi hình chữ nhật (đơn vị độ nhiều năm m, cm, mm,...)P là chu vi hình chữ nhật (đơn vị độ dài m, cm, mm,...)a là chiều dài hình chữ nhật (đơn vị độ dài m, cm, mm,...)b là chiều rộng hình chữ nhật (đơn vị độ lâu năm m, cm, mm,...)

3. Một vài dạng bài bác tập về chu vi hình chữ nhật

Có nhiều dạng bài tập yêu thương cầu các em học sinh cần nắm rõ công thức chu vi hình chữ nhật để gia công bài. Dưới đấy là một số dạng bài xích tính chu vi hình chữ nhật lớp 3 cùng 4, các em học viên và cha mẹ cùng tìm hiểu thêm nhé.

3.1 Tính chiều dài/chiều rộng lớn hình chữ nhật khi cho thấy thêm chu vi và độ lâu năm của một cạnh

Từ tài liệu đề bài cho chu vi của hình chữ nhật, các em tính được nửa chu vi hình chữ nhật. Sau đó lấy nửa chu vi hình chữ nhật trừ đi độ nhiều năm cạnh sẽ biết sẽ được độ nhiều năm cạnh còn lại.

Ví dụ: Tính chiều lâu năm hình chữ nhật biết chu vi là đôi mươi cm, chiều rộng lớn là 4 cm.

Hướng dẫn giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 20 : 2 = 10 cm.

Chiều lâu năm hình chữ nhật là: nửa chu vi - chiều rộng = 10 - 4 = 6 cm.

3.2 Tính chu vi hình chữ nhật lúc biết chiều lâu năm hoặc chiều rộng với hiệu/tổng thân chiều dài cùng chiều rộng.

Các em dựa vào dữ liệu đề bài xích cho để tính chiều nhiều năm hoặc chiều rộng lớn hình chữ nhật không biết. Khi có rất đầy đủ thông tin chiều dài, chiều rộng thì áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật lớp 3.

Ví dụ: Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều rộng là 3 cm, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 2 cm.

Hướng dẫn giải: 

Theo dữ liệu bài toán đưa ra chênh lệch thân chiều dài với chiều rộng, ta tính được chiều dài hình chữ nhật là 5 cm.

Chu vi của hình chữ nhật là: p. = (chiều nhiều năm + chiều rộng) x 2 = (3 + 5) x 2 = 16 cm.

3.3 Tính chu vi hình chữ nhật lúc biết chiều dài hoặc chiều rộng và ăn mặc tích của hình chữ nhật.

*

Muốn tính chu vi hình chữ nhật lớp 3 trong dạng bài tập này, các em cần nắm rõ công thức tính chu vi và ăn diện tích của hình chữ nhật. Tùy thuộc vào đề bài xích cho dữ liệu ra sao để tìm thấy chiều dài, chiều rộng, kế tiếp áp dụng công thức để tính.

Ví dụ: Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều rộng lớn là 2 cm, diện tích s là 10 cm2.

Hướng dẫn giải:

Theo dữ liệu bài toán gửi ra diện tích hình chữ nhật, ta tính được chiều dài bởi 5 cm.

Chu vi của hình chữ nhật là: p. = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2 = (2 + 5) x 2 = 14 cm.

3.4  Tính chiều dài/chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc biết chu vi và ăn mặc tích.

Các em học viên đặt chiều dài cùng chiều rộng lớn hình chữ nhật là ẩn chưa biết (a với b). Sau đó phụ thuộc dữ liệu đề bài xích để tìm được tổng với tích của a cùng b, từ đó tìm ra nhì số a và b.

Ví dụ: mang lại hình chữ nhật bao gồm chu vi là 14 cm, diện tích s là 10 cm2. Tính chiều rộng với chiều lâu năm của hình chữ nhật đó.

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình chữ nhật là 14 cm nên ta có a + b = 14 : 2 = 7 cm.

Diện tích hình chữ nhật là 10 cm2 yêu cầu ta có a x b = 10

Tích a x b = 10 tất cả 2 bội số tương xứng là (1, 10) cùng (2, 5). Nhờ vào dữ liệu a + b = 7 thì kết quả cuối cùng chiều dài hình chữ nhật là 5 cm, chiều rộng hình chữ nhật là 2 cm.

Trên trên đây auucmyschool.edu.vn đã cùng bạn đọc tìm hiểu ví dụ công thức tính chu vi hình chữ nhật trong toán lớp 3 và lớp 4. Hy vọng sẽ giúp đỡ các em học sinh nắm rõ bí quyết và làm dễ dãi các dạng bài bác tập liên quan.