Posted byzoetan
April 26, 2021March 21, 2023Posted insách sơn màu, tô màu
Cuốn này call là xê-ri những người bình thường mặc áo đỏ,

sống ở số đông nơi nho nhỏ,

trong một tp to to,

tuy cũng có lúc lo lo,

nhưng phần nhiều đều sống cực kỳ tự do.


Hi there, 2023!

Những con tem ngày cũ

Ngắm cá (vẽ fan vốn là vấn đề rất “mạnh” của bản thân