Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Đề thi Toán 3Bộ đề thi Toán lớp 3 - liên kết tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo
Top 200 Đề thi Toán lớp 3 (năm 2023 có đáp án)
Trang trước
Trang sau

Bộ Đề thi Toán lớp 3 năm 2023 lựa chọn lọc, bao gồm đáp án đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 sách kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo giúp gia sư và phụ huynh tất cả thêm tư liệu Đề thi Toán lớp 3 từ đó giúp học sinh ôn luyện và lấy điểm cao trong những bài thi môn Toán lớp 3.

Bạn đang xem: Đề ôn tập toán lớp 3


Đề thi Toán lớp 3 (năm 2023 new nhất)

Xem demo Đề Toán 3 KNTTXem test Đề Toán 3 CTSTXem demo Đề Toán 3 CD

Chỉ tự 200k download trọn bộ đề thi Toán lớp 3 cả năm (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết:

Bộ đề thi Toán lớp 3 - kết nối tri thức


- Đề thi Toán lớp 3 giữa kì 1

- Đề thi Toán lớp 3 học kì 1

- Đề thi Toán lớp 3 giữa kì 2

- Đề thi Toán lớp 3 học kì 2

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều


- Đề thi Toán lớp 3 giữa kì 1

- Đề thi Toán lớp 3 học kì 1

- Đề thi Toán lớp 3 thân kì 2

- Đề thi Toán lớp 3 học kì 2

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo


- Đề thi Toán lớp 3 thân kì 1

- Đề thi Toán lớp 3 học kì 1

- Đề thi Toán lớp 3 giữa kì 2

- Đề thi Toán lớp 3 học kì 2

Xem thử Đề Toán 3 KNTTXem thử Đề Toán 3 CTSTXem thử Đề Toán 3 CD

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 (cả bố sách)

Bài tập vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 học kì 1 (cả tía sách)

Bài tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 học tập kì 2 (cả cha sách)

Bài tập hàng ngày lớp 3

Ôn hè lớp 3 lên lớp 4

Phòng giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi học kì 2 - kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số 36 525 hiểu là:

A. Tía mươi sáu nghìn năm trăm nhì mươi lăm.

B. Cha mươi sáu nghìn nhì trăm năm mươi lăm.

C. Tía sáu năm nhì năm.

D. Tía mươi sáu nghìn năm nhì năm.

Câu 2. Chữ số 7 trong những 54 766 có mức giá trị là:

A. 70

B. 700

C. 7 000

D. 7

Câu 3. làm cho tròn số 83 240 đến hàng trăm nghìn ta được số:

A. 83 000

B. 90 000

C. 80 000

D. 80 300

Câu 4. Số ngay lập tức trước của số 10 001 là số nào?

A. 10 002

B. 10 011

C. 10 000

D. Trăng tròn 001

Câu 5. tháng nào sau đây có 30 ngày?

A. Mon Năm

B. Tháng Mười hai

C. Tháng bố

D. Mon Sáu

Câu 6. Quý hiếm của biểu thức 21 576 – 2 343 + 1 000

A. 20 000

B. 18 233

C. Trăng tròn 233

D. 18 000

Câu 7. Chu vi hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 12 cm và chiều rộng 8 centimet là:

A. 40 cm

B. 20 cm

C. 96 cm

D. 22 cm

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

27 583 + 38 107

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

70 236 – trăng tròn 052

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

11 170 × 4

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

42 987 : 7

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

Câu 9. Tính cực hiếm biểu thức:

a) 5 × (9 280 + 9 820)

= ………………………………….

= ………………………………….

b) (78 156 – 2 829) : 3

= ………………………………….

= ………………………………….

Câu 10. Số?

2 m = ……. Mm

5 l = ……. Ml

5 kg = …….. G

4 km = ……. M

2 000 g = ………. Kg

7 00 cm = ……… m

Câu 11.Số?

*

Diện tích hình vuông ABCD là …… cm2

Câu 12. Giải toán?

Tháng trước khu di tích đón 42 300 khách hàng tham quan. Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, tháng này khách tham quan đã giảm xuống 3 lần so với tháng trước. Hỏi số lượng khách mang đến tham quan khu di tích trong cả nhị tháng là bao nhiêu?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mẹ download trứng hết đôi mươi 000 đồng và đưa mang đến cô buôn bán trứng tờ 1000 đồng. Cô chào bán trứng trả lại mẹ 4 tờ tiền. Khả năng có thể xảy ra là:

- Cô cung cấp trứng trả lại bà mẹ …... Tờ 5 000 đồng, ….. Tờ trăng tròn 000 đồng cùng tờ 50 000 đồng.

- Cô phân phối trứng trả lại mẹ …... Tờ trăng tròn 000 đồng.

- Cô phân phối trứng trả lại mẹ ...… tờ 10 000 đồng và …... Tờ 50 000 đồng

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ...

Đề thi học kì 2 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số mập nhất trong những số 37 900, 14 200, 58 287, 9 278 là:

A. 58 287

B. 37 900

C. 14200

D. 9 278

Câu 2. Cho hình tròn tâm O

*

Đường kính của hình tròn tâm O trên là:

A. OA

B. OC

C. OB

D. BC

Câu 3:Số tín đồ hiến máu trong tuần:


Số fan đến hiến máu trong thời gian ngày Thứ Sáu nhiều hơn trong ngày thứ ba là bao nhiêu người?

A.12

B. 2

C. 8

D. 3

Câu 4. Sắp xếp các số sau theo trang bị tự từ nhỏ bé đến lớn: III, V, I, XIX

A. III, V, I, XIX

B. I, III, V, XIX

C. XIX, V, III, I

D. V, XIX, I, III

Câu 5. Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

*

A. 12 cm2

B. 12 cm

C. 10 cm2

D. 10 cm

Câu 6: Một hộp đựng 10 viên bi: 3 viên bi đỏ, 5 viên bi vàng, 2 viên bi trắng. Lan bịt mắt lấy bất chợt một viên bi. Năng lực nào tiếp sau đây không thể xảy ra:

A. Lan có thể lấy được viên bi đỏ

B. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi quà

C. Lan rất có thể lấy được viên bi trắng

D. Lan rất có thể lấy được viên bi xanh

Câu 7: mua 5 quyển vở không còn 35 000 đồng. Tìm mua một quyển vở hết từng nào tiền?

A. 7 000 tiền

B. 7 000 tiền

C. 7 000 đồng

D. 5 000 đồng

Phần 2. Từ luận

Câu 8:Tìm thành phần không biết trong các phép tính sau:

a) .............. : 5 = 30

b) 2 × ...................... = 1 866

c) .............. – 3 256 = 8 462

d) 1 536 + ..................... = 6 927

Câu 9. Đặt tính rồi tính

85 462 + 4 130

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

77 208 – 68 196

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

21 724 × 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

82 485 : 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

Câu 10: Tính giá trị biểu thức:

a) 14 738 + 460 – 3 240

= ..............................................

= ..............................................

b) 9 015 × 3 × 2

= ..............................................

= ..............................................

c) (24 516 – 4 107) : 3

= ..............................................

= ..............................................

d) 7 479 + 3 204 × 5

= ..............................................

= ..............................................

Câu 11. Đúng ghi Đ, không nên ghi S:

*

a) diện tích hình A lớn hơn diện tích hình B.

b) Chu vi hình A lớn hơn chu vi hình B.

c) diện tích hình A vội 2 lần diện tích s hình B.

d) Tổng diện tích s hai hình là 10 cm2.

Câu 12.Giải toán

Có cha kho cất dầu, mỗi kho chứa 10 000 l. Tín đồ ta đã đưa đi 12 000 l dầu. Hỏi tía kho đó còn lại bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Câu 13. Tìm chữ số thích hợp điền vào ô trống.

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản ...

Đề thi học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Một nông trại trồng 3 255 cây cà phê. Bác nông dân nói “Nông trại của mình trồng khoảng chừng 3 300 cây cà phê”. Hỏi bác đã có tác dụng tròn số cây coffe đến hàng nào?

A. Hàng đối chọi vị

B. Hàng chục

C. Mặt hàng trăm

D. Mặt hàng nghìn

Câu 2: Cái mũ có mức giá 25 000 đồng, chiếc ô có giá 70 000 đồng. Dòng mũ tốt hơn cái ô từng nào tiền ?

A. 44 000 đồng

B. 54 000 đồng

C. 45 000 đồng

D. 35 000 đồng

Câu 3. Cho hình vuông và hình chữ nhật gồm các kích cỡ như hình vẽ.

*

Diện tích hình vuông …… diện tích hình chữ nhật.

Từ thích hợp để điền vào nơi chấm là

A. Bằng

B. Mập hơn

C. Nhỏ dại hơn

D. Không đối chiếu được

Câu 4. Giang gồm 3 bút chì, 1 thước kẻ cùng 1 bút mực. Giang nhắm mắt và chọn 2 trong ba đồ dùng trên. Tuyên bố nào dưới đây không đúng

A. Giang có thể lấy được 2 cái cây bút chì

B. Giang hoàn toàn có thể lấy được 1 cái bút chì cùng 1 cái cây bút mực

C. Giang rất có thể lấy được 2 cái cây viết mực

D. Giang hoàn toàn có thể lấy được 1 bút chì và 1 thước kẻ

Câu 5. Số béo nhất trong những số: 20 467; 32 508; 11 403; 15 927 là

A. Trăng tròn 467

B. 32 508

C. 11 403

D. 15 927

Câu 6. mon nào sau đây có 31 ngày

A. Tháng Hai

B. Tháng Sáu

C. Mon Chín

D. Mon Bảy

Câu 7. Một sợi dây dài 30 249 centimet được chia thành 9 đoạn dài bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài từng nào xăng - ti – mét?

A. 3 360 cm

B. 3 361 cm

C. 3 350 cm

D. 3 360 cm

Phần 2. Từ luận

Câu 8. Nối

*

Câu 9. Đặt tính rồi tính

10 760 × 9

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

 

15 208 : 5

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

Xem thêm: Tỉ Số Trận U23 Việt Nam Thua Sát Nút U23 Uzbekistan, Việt Nam Thua Trận Cuối Cùng Tại U23 Dubai Cup

.............................

.............................

.............................

 

54 316 – 3 897

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

 

28 561 + 11 324

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

 

Câu 10. Tính quý giá biểu thức

a) 1 800 – 850 : 5

= .............................................

= .............................................

b) 100 000 – 16 000 × 5

= .............................................

= .............................................

c) 800 × 3 + 27 000

= .............................................

= .............................................

d) 94 000 : 4 × 3

= .............................................

= .............................................

Câu 11. Cho bảng số liệu về số lượng gà của những hộ gia đình:

Hộ gia đình

Số lượng gà

Bác Hùng

17 con

Bác Nam

9 con

Bác Tiến

31 con

Bác Hoàng

24 con

a) Hộ mái ấm gia đình nào có con số gà những nhất?

................................................................................................................

b) Hộ gia đình nào có con số gà ít nhất?

................................................................................................................

c) gia đình bác Hoàng có không ít hơn gia đình bác Hùng từng nào con gà?

................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Bác Hùng dự tính xây một nơi ở hết 78 000 viên gạch. Bác bỏ Hùng đã cài 3 lần, những lần 18 000 viên gạch. Hỏi theo dự tính, bác Hùng còn đề xuất mua bao nhiêu viên gạch nữa?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Câu 13. Tìm số tất cả 3 chữ số, hiểu được khi xoá vứt chữ số 7 sống hàng solo vị, ta được số bắt đầu kém số đề xuất tìm là 331.

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Bộ đề ôn tập môn Toán lớp 3 bao gồm nhiều đề ôn tập lớp 3 được tổng hợp, nhằm mục tiêu giúp chúng ta học sinh củng nỗ lực lại kỹ năng và kiến thức môn Toán lớp 3 vẫn học. Có không ít đề để chúng ta tự rèn luyện và tự rèn luyện môn Toán 3 có lại công dụng cao trong học tập tập.


Bài 1: Khoanh vào câu trả lời đúng

a) Số ngay tức khắc sau của số 39759

A. 39758

B. 39760

C.39768

D. 39760

b) tra cứu số tròn nghìn chính giữa số 9068 và 11982 là

A. 10000 và 12000

B. 10000 và 11000

C. 11000 và 9000

D. 12000 với 11000

c) (98725 – 87561) x 3 = .....

A. 32493

B. 39432

C. 33492

D. 34293

d) 12356 + 62154 : 9 = ......

A. 29262

B. 39262

C. 19262

D. 18262

e) 3km 12m =......................m

A. 312

B. 3012

C. 36

D. 15

f) 4 giờ 9 phút = .............phút

A. 49 phút

B. 36 phút

C. 396 phút

D. 13 phút

Bài 2: một tổ thuỷ lợi đào được 132 m mương trong 6 ngày. Hỏi đội đó đào được từng nào m mương trong 7 ngày?

Bài 3: Đặt tính rồi tính

a) 63754 + 25436

b) 93507 - 7236

c) 47264 x 4

d) 72296 : 7

Bài 4: tra cứu x

a) X + 7839 = 16784

b) 5 x X = 12475

c) X : 12457 = 9

Bài 5: Buổi sáng cửa hàng bán được 456 lít dầu, buổi chiều bán được bằng buổi sáng. Hỏi cả hai buổi shop bán được bao nhiêu lít dầu?

Bài 6: Lớp 3A có 34 học sinh, cần phân thành các nhóm, mỗi team có không thực sự 6 học sinh. Hỏi lớp 3A có tối thiểu bao nhiêu nhóm?


Đáp án:

Bài 5:

Số dầu chào bán buổi chiều là

456 : 4 = 114 (lít)

Số dầu bán cả hai buổi là

456 + 114 = 570 (lít)

Đáp số: 570 lít dầu

Bài 6:

Ta có: 34 : 6 = 5 (dư 4)

Số nhóm có đủ 6 học viên là 5 nhóm, còn 4 học sinh nữa thì thêm 1 nhóm.

Vậy lớp 3A có ít nhất số đội là:

5 + 1 = 6 (nhóm)

Đáp số: 6 nhóm

2. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 2

Bài 1: Điền lốt > a....81...b.5...3x 3x 65442...43...

Bài 5: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng:

A. 4083 : 4 = 102 (dư 3)

B. 4083 : 4 = 120 (dư 3)

C. 4083 : 4 = 1020 (dư 3)

D. 4083 : 4 = 12 (dư 3)

3. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 3

Bài 1: Tích của số lớn nhất có 4 chữ số và số bé nhất có 2 chữ số là:


A. 99990

B. 89991

C. 9999

D. 8

Bài 2: tra cứu số x biết "thương của 62680 với x" thì bởi 8

A. X=7835

B. X= 7845

C. X= 7836

D. X = 7735

Giải thích:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 3: tất cả 45 kilogam bột mì đựng hồ hết trong 9 bao. Hỏi 75kg bột mì đựng hồ hết trong mấy bao như thế?

Bài giải

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 4:

a. Tính chu vi một hình chữ nhật, biết chiều nhiều năm là 4m 30cm và chiều rộng là 80cm?

b. Tính diện tích s của một mảnh bìa hình chữ nhật, biết chiều lâu năm là 8dm với chiều rộng là 9cm?

Bài giải

a)

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b)

.........................................................................................................

.........................................................................................................


.........................................................................................................

Bài 5: search số?

Thừa số

35723

9

23 417

6150

Thừa số

3

5

2

6

Tích

64 950

91 845

4. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 4

Bài 1: Tính nhẩm:

a. 3000 x 6 - 5000 =.....................

b. 42000 : 7 + 8000 =..................

c. 54000 : 9 + 4000 =....................

d. 72000 : 9 + 1000 =...................

Bài 2: Tính diện tích s miếng bìa hình vuông, biết hình vuông đó tất cả chu vi là 3dm 2cm.

Bài giải:...................................................................................................................

Bài 3: Tính quý hiếm biểu thức:

a. 528 + 216 : 2 x 3

b. 26946 : (9 x 2)

c. 12 x 3 + 216 : 2

d. 6546 : 2 - (9 x 2)

Bài 4: trong một xưởng may công nghiệp, cứ 15 m vải vóc thì may được 5 bộ áo xống cùng một cỡ. Hỏi gồm 350m vải thì may được từng nào bộ áo quần với cùng độ lớn đó và còn quá mấy m vải?

Bài giải:...................................................................................................................

Bài 5: Trong mẫu vẽ có........góc vuông và......góc không vuông?

5. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 5

Bài 1: Tính

Bài 2: Tính nhanh

a.100 +100:4 -50 : 2

b. (6x8 – 48): (10 +11 +12 +13 +14)

c.10000 x 2 + 60000

d. (7000 – 3000) x 2

Bài 3: Túi đầu tiên đựng 18kg gạo, vội vàng 3 lần túi thiết bị hai. Hỏi yêu cầu lấy ở túi thứ nhất bao nhiêu kg gạo đổ thanh lịch túi máy hai nhằm số gạo ở hai túi bởi nhau?

Bài giải

.........................................................................................................


.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 4: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết cạnh AB =16cm, BC = 20cm, cạnh CD bằng nửa tổng AB cùng BC. Cạnh AD gấp đôi hiệu của AB và BC.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

6. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 6

Bài 1: Tính cực hiếm biểu thức

a.125 -25 x 3

b.125 : 5 + 75 : 5

c. 30 : 3 + 7 x 8

Bài 2: Điền vệt để có công dụng đúng

Bài 3: Lớp 3 A có 40 học sinh được tạo thành 4 tổ, mỗi tổ lại chia hầu hết thành 2 nhóm. Hỏi từng nhóm gồm bao nhiêu học tập sinh?

Bài giải:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 4: a. Điền số thích hợp vào vị trí trống: ngơi nghỉ hình vẽ bên có......hình chữ nhật là:..........

b. Tính chu vi từng hình:

Bài 5: Điền số tương thích vào nơi chấm.:

a. 2m 5dm =.........dm b. 2km 500m =...........m

c. 2m 5cm=........... Cm d. 2km 50m =............m

e. 2m 5mm =..........mm g. 2km50m =............m

7. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 7

Bài 1: tra cứu X:

a. X x 3 = 432

b. X x 7 = 154

c. 8 x X = 304

d. X - 6783 = 432

e. X + 767 = 10954

f. 2 x X = 90870 - 614

g. 4354 + X = 90432

h. 8755 - X = 98

i. X x 5 = 7170 + 20

Bài 2: Số gì?

Giải thích

.........................................................................................................

.........................................................................................................


.........................................................................................................

Bài 3: Một trại nuôi gà gồm 792 bé gà nhốt số đông vào 9 phòng chuồng. Tín đồ ta phân phối đi số nhỏ gà ngay số gà nhốt trong 2 ngăn chuồng. Hỏi fan ta đã chào bán đi bao nhiêu con gà?

Bài giải:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 4: ráng mỗi dấu * bằng một vài thích hợp:

Giải thích

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

8. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 8

Bài 1: Tính quý giá biểu thức:

a. 124 x (24 -4 x 6)

b. 50 + 50 x 2

c. 500 - 500 : 2

Bài 2: kiếm tìm X:

a. 126 x X = 126

b. X : 9 = 2 (dư 4)

c. X x 6 = 3048 :2

Bài 3: Một siêu thị có 132 kg đường, đã chào bán

*
số kg mặt đường đó với 9kg. Hỏi siêu thị còn lại bao nhiêu kg đường?

Bài giải

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 120m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.

a.Tính chu vi thửa ruộng đó?

b. Dọc theo chiều rộng, người ta phân tách ruộng thành 2 phần, một trong những phần là hình vuông có cạnh bằng chiều rộng thửa ruộng, phần còn lại là một trong những hình chữ nhật. Tính chu vi phần còn lại của thửa ruộng đó.

Bài giải:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

9. Đề ôn tập môn Toán lớp 3 - Đề 9

Bài 1: Tính nhanh:

a) 35 x 6 – 70 x 3 + 35

b) 10 + 2 + 6 + 7 + 3 + 1 + 8 + 4 + 9 + 5

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ để trước hiệu quả đúng :

4m 5cm = ………………cm

A. 45 cm

B. 405 cm

C. 4005 cm

D. 450 cm

Bài 3: kiếm tìm x

a) x – 67594 = 13272

b) x + 6942 = 7051 + 65

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) x – 26940 = 57321

d ) 4 x X = 8412

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 4: Tính diện tích s của miếng bìa hình vuông, biết hình vuông đó gồm chu vi là 3 dm 2cm?

Bài giải

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Bài 5: cho một hình tất cả số đo (như hình vẽ). Tìm biện pháp tính diện tích của hình sẽ cho.

Bài 6: Điền vết > ; 2

B. 64cm2

C. 64cm

Câu 6: Chu vi hình chữ nhật tất cả chiều dài 7cm, chiều rộng 5cm là (M2 – 0.5 điểm):

A. 24cm

B. 12cm

C. 24 cm2

II. Phần từ bỏ luận:

Câu 7: (M 2 - 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

23415 + 62819

53409 - 19232

16132 x 6 93602 : 8

Câu 8: tìm X (M 2 - 2 điểm)

X : 3 = 17420

71542 - X = 51079

Câu 9: 5 xe cài chở được 36 700kg hàng. Hỏi 7 xe pháo tải như thế chở được bao nhiêu ki – lô – gam hàng? (Biết mức chở của từng xe là như nhau.) (M 3 - 2 điểm)

Câu 10: (M4 - 1 điểm)

a) search tích của số lớn nhất có 4 chữ số cùng với số chẵn khủng nhất có một chữ số

b) Tính nhanh:

(61273 + 27981 - 2981 - 3273) x ( 9x4 - 36)

Hướng dẫn chấm kiểm tra học kì 2 lớp 3

Môn: Toán – Khối 3 (40 phút)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm

Câu 2: B - 0,5 điểm

Câu 3: C - 0,5 điểm

Câu 4: C - 0,5 điểm

Câu 5: B - 0,5 điểm

Câu 6: A - 0,5 điểm

II. Phần từ luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm):

Câu 8: (2 điểm) 

Bài 9 (2 điểm)

Mỗi xe mua chở được số mặt hàng là:

36 700 : 5 = 7340 ( kg)

7 xe cài đặt chở số mặt hàng là:

7340 x 7 = 51 380 ( kg)

Đáp số: 52 780kg sản phẩm (0,25 điểm)

Bài 10 (1 điểm)

a) Số lớn số 1 có 4 chữ số là 9999. Số chẵn phệ nhất có một chữ số là 8.

( 0.25điểm).

Tích buộc phải tìm là: 9999 x 8 = 79992 ( 0.25điểm)

b) (61273 + 27981 - 2981 - 3273) x ( 9x4 - 36) ( 0.25điểm)

= (61273 + 27981 - 2981 - 3273) x 0 = 0 ( 0.25điểm)

....................................

Bộ đề ôn tập Toán lớp 3 bao gồm một số đề thi học tập kì 1, 2 môn toán lớp 3, giúp kiểm tra, hệ thống kiến thức toán lớp 3. Chỉ cần các em cố gắng và có phương pháp thông minh, khoa học thì các em sẽ đã có được mọi kỳ thi một cách thuận tiện và xuất sắc nhất. Tất cả các đề ôn tập trên được biên soạn bám đít nội dung sách giáo khoa Toán 3 khiến cho bạn giành ăn điểm cao.

Trên phía trên là: bộ đề ôn tập môn Toán lớp 3. Trong quy trình học lớp 3, những em học sinh không tránh được việc gặp mặt những bài toán 3 khó, nâng cao. Những bài tập sách giáo khoa cũng rất có thể khiến những em gặp gỡ khó khăn trong quy trình giải. Tuy nhiên, nhằm cùng những em học tập Toán lớp 3 công dụng hơn, Vn
Doc hỗ trợ lời giải bài bác tập Toán 3 để các em tham khảo. Chúc các em học xuất sắc và đạt công dụng cao.